ביטוח אובדן רווחים – מהו וכיצד נתאים פוליסה מדויקת לצרכינו?

ביטוח אובדן רווחים – מהו וכיצד נתאים פוליסה מדויקת לצרכינו?

ניהול עסק דומה במידה רבה ליציאה לשיט בלב ים. לעולם לא ניתן לדעת מתי תשנה הרוח כיוון ואילו סופות ממתינות לנו בדרך. בתוך אי הוודאות הזו, שהיא מחויב המציאות, הקברניט הנבון הוא זה שמבין שיש להיערך לכל תרחיש. בדיוק כפי שהספינה שלו דורשת עוגן יציב ואמצעים לשמירה על חוסן אל מול כל מהלומה שעשויה להמתין לו במסע, כך גם העסק זקוק לאמצעי הגנה חכמים, מותאמים אישית ואמינים מפני אירועים בלתי צפויים. כשזה מגיע לסיכונים לאובדן רווחים, אין כל ספק שהשאלה היא לא האם העסק יתמודדו עם אתגרים כאלו, אלא מתי. אחד מהכלים החשובים ביותר שעומדים לרשותך בעלי עסקים לניהול הסיכונים שלהם, הוא ביטוח אובדן רווחים. מדובר ברשת ביטחון בעלת חשיבות ראשונה במעלה המספק מענה קריטי לבעלי עסקים רבים במשק. כאן, נסביר מה מכסה ביטוח זה, למי דרושה פוליסה כזו וכיצד נבטיח שנוכל למצות את המיטב מפתרון הביטוח הזה לכל אורך הפעילות העסקית שלנו.

מהו ביטוח אובדן רווחים?

ביטוח אובדן רווחים מהווה חלק בלתי נפרד ממערך ההגנות הפיננסיות שמיישם העסק על מנת לנהל את סיכוניו. הביטוח מספק הגנה מפני כל השפעה שלילית על תפעול העסק המובילה לשיבושים בפעילות השוטפת וכפועל יוצא מכך לרווחי העסק. שיבושים אלו כוללים בין השאר אסונות טבע, שריפות ושלל סיכונים נוספים. מעבר לפיצויים שניתן לתבוע על הפסדים מוחשיים, הביטוח מספק שיפוי על הוצאות שוטפות כנגד הרווח הנקי בתקופות שגרה ומסייע לעסקים לשמור על יציבות פיננסית. אופי הכיסויים, היקפם ותהליך התביעה עשוי להשתנות באופן ניכר בהתאם לסוג הפוליסה והמוסד המבטח.

כיצד מחושב סכום הפיצויים – תהליך חישוב רווח גולמי

בלב הכיסוי הביטוחי שמספק ביטוח אובדן רווחים עומדת תפיסת הרווח הגולמי, המהווה גורם מרכזי בהערכת ההפסדים הכספיים וקיזוזם. בחישוב הרווח הגולמי נכללים מספר אלמנטים:

  • הוצאות קבועות – הכוללות עלויות בסיסיות כמו שכר דירה, החזרי הלוואה, שכר עובדים וכן כל אותן ההוצאות השייכות לבסיס החיוני והקריטי לקיום פעילות העסק גם לאחר מקרה הביטוח. אלו למעשה ההוצאות שיימשכו גם אל מול אירועים בלתי צפויים ושינויים בשגרה.
  • הוצאות משתנות  – כלל ההוצאות שניתן לצמצם בעקבות משברים בעסק. בין השאר, צמצום בכוח האדם הוא צעד שגרתי אל מול אירועים אלו ולכן שכר עובדים שניתן לוותר עליהם ייכלל בהוצאות המשתנות. גם הוצאות על ספקי שירותים ועל שיווק ייכללו תחת קטגוריה זו.
  •  רווח נקי לפני מס – הדוחות הכספיים של החברה (דו"ח מאזן , דו"ח רווח והפסד) מספקים סקירה מקיפה של הפעילות הפיננסית של העסק ומסייעים לערוך חישוב של "הרווח הגולמי" באופן מדויק , מתוכן ניתן לחשב את הרווח נקי לפני המס על בסיס נתונים הפיננסיים המשתקפים מדוחות אלו

סוגי הפוליסות השונות לביטוח אובדן רווחים

עסקים בענפי תעשייה, גדלי והיקפי פעילות שונים, לרוב גם טומנים בחובם צרכים מובחנים ועשויים להידרש לכיסוי ביטוחי בעל אופי ייחודי. לכן, זמינות כיום בשוק פוליסות ביטוח אובדן רווחים ממגוון סוגים שנועדו לתת מענה לאופי הייחודי של הפעילות המבוטחת. אלו כמה מהסוגים המרכזיים:

  • פוליסות מבוססות הפחתה –  פוליסות אלו מבצעות חישוב רווח גולמי על ידי ניכוי ההוצאות המשתנות ממחזור העסקים של המבוטח.
  • פוליסות מבוססות הוספה – פוליסות אלו מחשבות את הרווח הגולמי על ידי הוספת הוצאות קבועות לרווח לפני מס.
  • פוליסות על בסיס שכר כפול – פוליסות אלו מפרידות את שכר העבודה מהרווח הגולמי, ומציעות גישה מבוססת קונסולידציה לחישוב הכיסוי הביטוחי.

כיצד גישת השכר הכפול וקונסולידציה מציעה גמישות משופרת בכיסוי?

שיטת השכר הכפול מציגה גישה ייחודית לחישוב שכר בביטוח אובדן רווחים, המעניקה יתרון משמעותי בעיקר לעסקים שחלק ניכר מהוצאותיהן השוטפות הוא על שכר עובדים. שיטה זו מאפשר לקבל כיסוי חלקי של הוצאות השכר על פני תקופות שונות ומאפשרת להגדיר את השכר כאובדן רווח. גישה זו מאפשרת לבעלי עסקים לייעל את עלויות הביטוח שלהם תוך הבטחת כיסוי הולם. מעבר לייעול העלויות, הדבר עשוי להיעשות קריטי כשנדרשת המשכיות עסקית מול משברים ונראה ששימור כוח האדם הוא אלמנט קריטי. בזמן שמתחרים נאלצים בלית ברירה לצאת לגל פיטורים, עסקים המכוסים בפוליסות שכר כפול יכולים להמשיך בפעילות שלהם וליהנות מכיסוי נוח.

כאן בדיוק נכנסת לתמונה הקונסולידציה. אלמנט זה מספק גמישות נוספת שמאפשרת לקבל את השיפוי הנדרש בהתאם לצרכי העסק היום ועל פי המציאות המשתנה. העיקרון העומד מאחורי הקונסולידציה הוא פשוט למדי.

נניח שתקופת השיפוי שהוגדרה בפוליסה מתפרשת על פני 12 חודשים. אם כן, בששת החודשים הראשונים יבוצע חישוב שכר בשיעור של 100% ללא הפחתות כלל. לאחר מכן, יחושב ב-50% למשך שלושה חודשים ולבסוף על 25% בלבד. כמובן שאל מול אירועים בלתי צפויים לא תהיה לבעל העסק כל אפשרות לדעת האם כיסוי זה באמת ימלא אחר הצרכים שלו באופן המשקף את המציאות עמה הוא מתמודד. פוליסות מבוססות קונסולידציה מעניקות לך את האפשרות להאריך את תקופת חישוב השכר המלא על חשבון המשך תקופת השיפוי.

אפשרות נוספת, היא לשנות את סדר התקופות וכך, למשל, לקבל שיפוי בהתאם לתחשיב 50% בשלושת החודשים הראשונים ורק לאחר מכן להתחיל לקבל את ששת חודשי השכר המלא, ככל שהדבר מתאים יותר לצרכי העסק. אפשרות זו מכונה גם Carry Over ומתאימה לעסקים שהמגמות בפעילות העסקית שלהם משקפות צורך כזה. כך למשל, עסקים שהחלו ביוזמות חדשות, עשויים לספוג עלייה ניכרת ברווח הגולמי שלהם וכאן, אפשרות ה-Carry Over יכולה לתרום משמעותית. ככלל, אופציית הקונסולידציה מעניקה גמישות חסרת תקדים בכל הקשור לשיפוי על הוצאות שכר ולעסקים שרכיב זה במערך ההוצאות שלהם הוא משמעותי מומלץ לבחון מקרוב אפשרות זו בתהליך בחירת הפוליסה.

כיצד נקבעת תקופת השיפוי בביטוח אובדן רווחים?

תקופות השיפוי עשויות לנוע בין שלושה חודשים לשנתיים ולעתים אפילו יותר, עם אפשרות להארכת הכיסוי בהתאם לנסיבות. בחירת תקופת השיפוי הנכונה מהווה ערך עליון בביטוח זה. חשוב לבחון היטב גורמים שונים שעשויים להשפיע על כדאיות המודלים השונים. בין השאר, יש להעריך את הזמן שיידרש לשיקום העסק לאחר האירוע הבלתי צפוי, אתגרים פוטנציאליים שונים שעשויים לפגוע ברווחיות ובעיות מתמשכות בפעילות העסק. חשוב לקחת בחשבון בעת הערכת תקופת השיפוי כי ביטוח אובדן רווחים כולל בדרך כלל השתתפות עצמית. לעתים מתבצעת השתתפות זו בתשלום בפועל ובמקרים אחרים, ההשתתפות מנוכה מתשלומי השיפוי על פני פרק זמן המוגדר מראש.

אילו יתרונות בולטים ניתן להפיק מכיסוי זה?

הביטוח מספק ביטחון פיננסי חשוב מאין כמותו אל מול אי הוודאות הגלומה בפעילות העסקית ומספק כיסוי על ההוצאות הקבועות והפגיעה ברווחים הנקיים שאבדו במהלך הפרעה בעסק, מה שמאפשר לעסק לשמור את הראש מעל המים בתקופות מאתגרות. עסקים יכולים לזרז את תהליך השיקום שלהם באופן ניכר ולזרז תביעות רכוש תוך קבלת פיצויים מקיפים במהירות על בסיס אובדן הרווח בפועל. כמובן שכיסוי כזה תורם משמעותית גם למוניטין העסק, כאשר כלל בעלי העניין – מלקוחות ועד משקיעים, יודעים שתחת כלל הסיכונים הפוטנציאליים לרווחיות העסק פרושה רשת הגנה. היכרות מעמיקה עם שלל השיקולים והניואנסים הייחודיים בתהליכי חישוב הרווח הגולמי, אופן השיפוי ותקופתו, ניתן להתאים את הפוליסה שלך לצרכים ייחודיים, לבחור גוף מבטח אמין ולהבטיח שאל מול כל אתגר, העסק שלך מקבל הגנה מקיפה

עקבו אחרינו:

צרו קשר:

כתבות ומאמרים:

מאמרים נוספים

מה בא לכם לחפש ?

הפרטים נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצרו עמכם קשר הקדם האפשרי