ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות

מה זה ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות?

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות

מהי החשיפה בעיסוק ? יועצי השקעות ומנהלי תיקים חשופים לתביעות רשלנות במסגרת עיסוקם במיליוני שקלים, עצם העיסוק בכספי אנשים בסביבת מסחר בלתי צפויה חושפת את היועץ ומנהל התיקים למקרים בהם ללקוחות ייתכן אובדן כלכלי עצום בלחיצת כפתור – המרחק הדק בין הצלחה לרשלנות קטן מאוד, פועל יוצא הוא שיותר ממרבית המקצועות בשוק יועצי השקעות ומנהלי תיקים צריכים את הפוליסה וזאת בעיקר לשמור על איתנות פיננסית למרות מסמכי החרגת האחריות שלהם.

סיבות טובות לעשות ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות:

האם הביטוח הוא מנדטורי ? בניגוד למקצועות חופשיים דומים (עורכי דין, רואי חשבון, וכיוב') ביטוח אחריות מקצועית של יועצי השקעות ומנהלי תיקים הינו ביטוח חובה ואינו מנדטורי, בישראל עשרות בתי השקעות, מאות יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים הפועלים בתחום (ואף כאלו שאינם) ואשר מחוייבים להחזיק בביטוח כתנאי לקבלת והחזקת הרישיון בישראל. אז מה מחייב החוק ? תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס 12000 אף מגדירות את המגבלה המינימאלית לכיסוי, כולל ההשתתפות העצמית ועוד… מדוע המחוקק מתייחס למקצוע זה וכורך את החובה בביטוח כתנאי לרישיון ? ענף זה אשר במהלך שנים רבות היה ריווחי מאוד ולא הוגשו בו תביעות היה מוצלח והוצע ושווק במספר חברות ביטוח (מנורה, פניקס, הראל) אשר עשו במשך שנים הון על פוליסה זו, עד אשר שהוגשה בו תביעה (פריזמה נגד מנורה מבטחים) בו שילמו המבטחים מיליוני שקלים מה שגרם לחברות הביטוח להוציא פוליסה חדשה המרוקנת מתוכן את תנאי הכיסוי והיועצים בתחום נמצאים שוקת שבורה בנושא

למה לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות באסיה ?

ומעבר לשאלה החשובה הזו קודם אענה על שאלה חשובה יותר – אז מה באמת הביטוח נותן ?
 • הפוליסה מעניקה את ההגנה המשפטית – ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות מעניק הגנה בתביעות אשר מוגשות כנגד בתי ההשקעות והיועצים בגין רשלנותם אשר גרמה לנזק כלכלי לקוחותיהם.
 • תשלום עלות הנזק על ידי המבטחים במסגרת גבולות האחריות של המבטחים – לאחר קבלת פסק דין בשם המבוטח
ממה להיזהר בביטוח כזה ?
 • חברת הביטוח לא תשלם על נסיבות שהיו ידועות למבוטח טרם עריכת הביטוח (הסעיף חשוב אף לא פחות במעבר מחברה לחברה)
 • במקרה של אי יושר הונאה חברת הביטוח לא תשלם על נזק – מקרים אלו נדחים על הסף , למעשה רק אם ייטען כי בית ההשקעות לא ידע מההונאה או שלא בכוונה תחילה כדי לגרום עושר יוכל המבוטח לנסות להיפרע מהפוליסה
 • במקרים של ירידת ניירות הערך בהם משקיעים בתי ההשקעות ( אפשר לסייג/לרכך את הסעיף על ידי טענה כי לבית ההשקעות אין שליטה על הירידה).
 • התחייבויות חוזיות שהמבוטח לקח על עצמו – לדוגמה אם בית ההשקעות התחייב לנהל תיק בצורה מוסיימת וחרג מכך (אפשר להיפרע מהפוליסה עלע ידי הסכמה עם המבטחים כי אם בוצע ניהול תיק לקוח בניגוד לחוזה אך שלא בכוונה תחילה יהיה כיסוי).
 • מקרים בהם תוגש תביעה  טרם פקיעת הפוליסה – יש למחוק את הסעיף
מה המסקנות ?
 • לקרוא את הפוליסה בעיון רב
 • לנהל מו"מ מול המבטחים על תנאי הביטוח – לבקש הרחבות ותנאים מיוחדים (בזה אנחנו מתמחים)
 • לבקש להוסיף ולשנות מללים (ככל שניתן וכמה שיותר)
 • לעבוד מול סוכן המתמחה בתחום מכיר ויודע את הפוליסה
מוזמנים ליצור איתנו קשר באתר או להתקשר לטלפון 073-737777 ולקבוע פגישת היכרות.  הקפה  – עלינו

מה בא לכם לחפש ?

הפרטים נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצרו עמכם קשר הקדם האפשרי