ביטוח שבר מכני

מה זה ביטוח שבר מכני?

בעלי עסקים רבים  אינם מכירים את חשיבותה של פוליסת ביטוח שבר מכני, ביטוח זה מעניק כיסוי נוסף תחת פוליסת ביטוח עסק (פוליסת אש).

למעשה מטרתו של ביטוח שבר מכני הוא לתת מענה על מקרה ביטוח של שבר מכונות וחלקיהן לדוגמה: דודים, מכלים, מערכות צנרת, מיזוג אוויר, מנועים משאבות, מדחסים, מכשירי הרמה, מנופים, מעליות, מכונות ייצור, מכונות קירור, מנועי לחץ, טורבינות, גנרטורים, שנאים, לוחות פיקוד וכיוב'

ביטוח שבר מכני מכסה מקרים בהם ישנו אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש אשר מתואר ומבוטח ברשימה, או לחלק מהרכוש הדורש תיקון או החלפה (יש לציין כי הרכוש נדרש להיות במיקום בו הוא מצוין בפוליסה ובכפוף לכך שמקרה הביטוח אינו מוגבל כתוצאה מחריג בפוליסה).

סיבות טובות עבור ביטוח שבר מכני:

פוליסת ביטוח שבר מכני נערכת על פי ערכו של הציוד כחדש, אך ניתן להבחין בין נזק טוטאלוס לבין נזק חלקי
  • בנזק טוטאלי הסכום שישלם המבטח עבור כל פריט ופריט לא יעלה על ערכו הממשי הכספי ולא יעלה על סך גבול אחריות המבטח , ובכל מקרה לא יעלה על גובה הנזק.
  • בנזק חלקי – הפיצוי בנזק חלקי הינו על פי שוויו של החלק בערכו כחדש הנדרשים להחלפה ובתוספת הובלה הרכבה התקנה פירוק ומיסים
ומכיוון שמכונות אלו בדרך כלל נמצאות תחת עומסים גדולים, שעות עבודה רבות, ובתנאי עבודה שמגדילים את החשיפה לנזק ולכן ישנה חשיבות רבה לרכישת פוליסת ביטוח שבר מכני כמעט בכל ביטוח עסק  בסיס פוליסת ביטוח שבר מכני הנו בסיס "ביטוח כל הסיכונים" ומקרי הביטוח המכוסים הינם כל המקרים האפשריים למעט מקרים ספציפיים

למה ביטוח שבר מכני באמצעותנו?

כי אנחנו מכסים הרבה סיכונים כדוגמת:
  • מאפיינים עיקריים לנזקים: תכנון לקוי, עבודת הקמה או תיקון לקויים, פגמים בחומר – תקלות אלו מתגלות בעיקר רק לאחר הפעלת הרכוש/המכונות ולאחר תקופת ההרצה, תקלות אלו מתאפיינות ברעידות, איזון לקוי סדקים וכיוב' – הפוליסה תכסה את מקרי הביטוח הנ"ל גם בתקופת אחריות היצרן ובכפוף לחריגים.
  • שימוש לקוי/הפעלה לקויה, חומרי סיכה לא מתאימים, היעדר איש מקצוע מתפעל רשלנות אחרת – במצב זה מעורב הגורם האנושי והנזקים נובעים מתפעול לקוי – ישנה חשיבות רבה לבצע הפעלות של הציוד הנ"ל על ידי חברה מתמחה או לחלופין קיום הדרכות מסודרות ןנהלי עבודה מוסדרים.
  • בעיות חשמל, קצר חשמלי ובעיות נוספות – לדוגמה עומס חשמל, חדירת מים, לחות, בידוד לקוי, קשת חשמלית, חיבורים לקויים, שינויים במתח/אספקת החשמל.
  • הזנה לקויה – חוסר נוזלים בדוודים, היעדר אמצעי מדידה/התראה או כשל של הנ"ל – מקרה הנזק כאן הוא התחממות יתר של המיכל ו/או הרס צינורות
  • התפוצצות פיזית עקב לחץ יתר – התפוצצות פיזית של מיכל או דוד מכוסה תחת שבר מכני אך התפוצצות כימית מכוסה תחת פוליסת האש (לדוגמה עליית דודים על גדותיהם).
  • מכה, התנגשות, נפילה – יש לבחון האם מכוסים תחת הרכוש
  • חדירת גופים זרים המצויים במצבור חומרי הגלם, חפצים שהונחו רשלנות על גבי מסוע, שביב מנתכת הנפלטים כחלק מייצור מכני
  • קריעת חלקים כתוצאה מעבודה לקויה בלחץ רב או פגם בחומר

מה בא לכם לחפש ?

הפרטים נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצרו עמכם קשר הקדם האפשרי